Dobitë e sjelljes së mirë

Disa prej dobive të sjelljes së mirë janë:

1. Sjellja e mirë është prej gjërave më të mira me të cilat afrohesh tek Allahu.
2. Nëse njeriu përmirëson sjelljen e tij me njerëzit, do ta dojë Allahu dhe njerëzit.
3. Sjellja e mirë familjarizon njerëzit.
4. Njeriu nuk mund ta nderojë veten, pos me sjellje të mirë dhe nuk e nënçmon atë pos me të kundërtën.
5. Sjellja e mirë është shkak për ngritjen në shkallë të larta dhe për të pasur ambicie të larta.
6. Sjellja e mirë është shkak që Muhamedi alejhi selam të dojë dhe të jesh afër tij në Ditën e Gjykimit.
7. Sjellja e mirë tregon për çiltërsinë dhe fisnikërinë e natyrshmërisë tënde.
8. Sjellja e mirë e kthen armikun në mik.
9. Sjellja e mirë është shkak për faljen e Allahut dhe tërheqjen e mbulesës së Tij.
10. Allahu për sjelljen e mirë t’i mbulon të këqijat.
11. Njeriu me sjelljen e mirë arrin shkallën e agjëruesit dhe atij që falet vullnetarisht.
12. Sjellja e mirë është prej gjërave që më së shumti i futë njerëzit në Xhenet.
13. Sjellja e mirë e bënë pronarin e saj nga ata, veprat e të cilëve peshojnë rëndë në Ditën e Gjykimit.
14. Sjellja e mirë ndalon trupin e personit nga hyrja në zjarr.
15. Sjellja e mirë përmirëson atë që është mes njeriut dhe njerëzve.
16. Sjellja e mirë shton dashamirët dhe pakëson armiqtë.
17. Sjellja e mirë i heq paragjykimet e të tjerëve për islamin dhe muslimanët.
18. Me sjellje të mirë i fton njerëzit më lehtë në fe.
19. Këshilla jote do të jetë më e pranueshme, nëse ti e jep atë në mënyrë më të mirë mundshme.
20. Nga qortimi yt nuk do të hidhërohet tjetri.

 

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi