A mund të na huazosh gomarin?

 

Disa nga fqinjët e Nastradinit e lutën atë t’ua huazonte për pak kohë gomarin, ndërsa ai u arsyetua se gomari ishte në arë. Përderisa Nastradini po fliste me fqinjët e tij, gomari filloi të pëlliste. Atëherë, fqinjët e tij filluan ta qortonin atë: Si mund të thuash që gomari është në arë, kur ai qenka në shtëpi?! Kurse Nastradini tha: Subhanallah, nuk po më besoni mua e po i besoni gomarit!!!

 

 

 


Revista Shembulli