Plaku dhe gjinekologjia

 

Nji plak kishte shkue te spitali i gjinekologjisë edhe thirrte prej përjashta: “O Hasan, o Hasan!” Kur e pa roja i spitalit i tha: “O mixhë, s’ka Hasan këtu, këtu ka veç gra.” Plaku ia ktheu i nervozuem: “Ec bre, ti po m’kallëzon mue!” Kur i tha kështu, roja u largue, kurse plaku vazhdoi me thirrë. Pas pak kohe duel nji plakë (gruaja e tij) në dritare edhe po thotë: “Fol o ti njeri!”

(Ngjarje e vërtetë)

 

 

 


Revista Shembulli