Fëmija dhe berberi

Berberi i pëshpëriti një myshteriu në vesh; ky fëmijë, është fëmija më i marrë në botë. Prit pakë dhe unë do ta vërtetoj këtë.

Berberi vendosi 3 euro në njërën dorë të fëmijës, ndërsa në dorën tjetër 10 euro.

Fëmija i mori 3 euro dhe shkoi.

Berberi ia ktheu: A të thashë që ky fëmijë nuk mëson asnjëherë, dhe gjithmonë e përsërit të njëjtën.

Pasi myshteriu doli nga lokali, takoi fëmijën duke dalë nga një shitore e ëmbëlsirave, dhe u bë kureshtar ta pyes atë.

Iu afrua dhe e pyeti: Pse çdo herë merr 3 dhe jo 10 euro?

Fëmija iu përgjigj: Sepse në momentin që i marr 10 euro mbaron loja!

Atëherë… Mos shpejto në gjykimin e të tjerëve dhe mos beso se ti je më i zgjuari i njerëzve, sepse mund të jesh në gabim.

Përshtati: Valdet Kamberi


Revista Shembulli