E Shtunë, 26 Korrik 2014 - 13:12:31

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

Tema Islame

Islame

 • Artikuj
 • Akide
 • Hadith
 • Fikh
 • Histori
 • Konvertime
 • Tregime

Një pikë mjalti ra në tokë, një milingonë e vogël erdhi, e provoi mjaltin dhe më pas deshi të shkonte, mirëpo shija e mjaltit i pëlqeu shumë, andaj u kthye dhe e mori edhe një gllënjkë dhe sërish deshi të shkonte, por kësaj here, me sa duket, nuk u ...

Vazhdo leximin

Dijetari i madh, Ibën Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, thoshte: “Urimi që u bëhet jobesimtarëve për simbolet e kufrit (mosbesimit) është haram (i ndaluar) njëzëri, siç është urimi për festat e tyre e për agjërimin e tyre, duke thënë: “Urime festa” ose ...

Vazhdo leximin

Nga Ebu Hurejra - radijallahu anhu - transmetohet se i Dërguari i Allahut - sal-lallahu alejhi ve sel-lem - ka thënë: "Atij që merr rrugëtim për të kërkuar dituri do t’ia lehtësojë Allahu rrugën për në Xhenet." Këtë hadith e shënon Tirmidhiu dhe ...

Vazhdo leximin

Ç’ËSHTË FEJESA SIPAS SHERIATIT? Fejesë quhet shfaqja e dëshirës së burrit për t’u martuar me një grua të caktuar, duke lajmëruar kujdestarin e gruas për këtë. ZGJEDHJA E BASHKËSHORTËVE a. Zgjedhja e bashkëshortes 1. Të jetë e përkushtuar ...

Vazhdo leximin

Këto foto të rralla japin një pamje të brendshme të jetës në Stambollin Osman, para më shumë se 100 vjetëve, kur ende ekzistonte Perandoria Osmane dhe kalifati Islamik./shembulli/

Vazhdo leximin

I biri i Arnoud van Doorn, Iskander Amien de Vrie, është njëri nga 37 personat që pranuan Islamin gjatë konferencës ndërkombëtare të paqes në Dubai. Djali i Arnoud van Doorn, politikanit të njohur holandez dhe distributorit të filmit anti-islam ...

Vazhdo leximin

Një profesor dhe publicist i shquar në botën arabe, Nexhib Ez Zamil i cili që në rini të hershme ishte mahnitur me leximin e librave të mendimtarëve perëndimorë, sikurse Niçeja, Kanti etj., tregon se kish filluar ta linte namazin pjesërisht e pastaj ...

Vazhdo leximin

Gruaja

Allahu i Madhërishëm thotë në Kuran: Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që ...

Vazhdo leximin

Si duhet të sillemi me myslimanët që nuk agjërojnë gjatë Ramazanit? Cila është metoda më e mire për t’i thirrë ata në agjërim?

Allahun e falënderojmë, paqa dhe bekimi qofshin mbi Muhamedin, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem.

Myslimanët e kanë detyrë dhe obligim të thërrasin në agjërimin e muajit të Ramazanit ata mysliman që nuk agjërojnë dhe tua tërheqim vërejtjen nga mosagjërimi. Këtë mund ta bëjmë në format që vijojnë:

1. Fillimisht duhet t’i njoftojmë se agjërimi i muajit të Ramazanit është detyre dhe obligim, se agjërimi ka rëndësi të madhe në fenë Islame dhe se është një shtyllë prej shtyllave mbi të cilat ndërtohet feja Islame.

2. Duhet përkujtuar shpërblimin e madh që e fiton agjëruesi, gjë për të cilën na tregon Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, duke thënë:

“Ai që agjëron Ramazanin me besim në Allahun dhe duke shpresuar shpërblimin prej Allahut, i falen mëkatet që i ka bërë më herët”. (Buhariu dhe Muslimi).

Gjithashtu na tregon Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, duke thënë: “Allahu ka thënë: Agjërimi është i Imi dhe Unë shpërblej për te. Agjëruesi le epshin dhe ushqimin për Mua. Agjërimi është mburojë. Agjëruesi ka dy gëzime; gëzohet në kohën e iftarit dhe gëzohet kur do të takohet me Zotin e vet. Era e agjëruesit është më e këndshme te Allahu se aroma e miskut”. (Buhariu dhe Muslimi).

3. Duhet tua tregojmë dënimin e ashpër që e pret atë që nuk agjëron në Ramazan dhe duhet sqaruar se mosagjërimi i muajit të Ramazanit është prej mëkateve të mëdha.

Ibën Huzejme dhe Ibën Hibani na përcjellin një hadith nga Ebu Umame, i cili na tregon se Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:

“Duke fjetur më morën dy njerëz, më kapën për sqetulla dhe më dërguan te një kodrinë e vështirë dhe më thanë: ngjitu! Nuk mundem, u thash. Më thanë: ne do ta lehtësojmë. U ngjita në kodër dhe aty dëgjova zëra të zhurmshëm. Thashë: çka janë këto zëra? Këto janë zërat e banorëve të zjarrit. Vazhduam udhëtimin deri sa takuam disa njerëz të lidhur për muskujt e tyre, kurse gojët i kishin të çara, nga të cilat u rridhte gjak. Pyeta: kush janë këta? Më thanë: këta janë ata që e ndërpresin agjërimin para se të vijë koha”. (Shejh Albani e vlerëson këtë hadith si autentik).

Shejh Albani duke e komentuar këtë hadith thotë: “Ky është dënimi për atë që agjëron, mirëpo me qëllim e prish agjërimin para kohës së iftarit. Ç’farë dënimi e pret atë i cili aspak nuk agjëron?!”.

4. Duhet t’i sqarojmë se agjërimi nuk është edhe aq i vështirë. Përkundrazi edhe nëse ka ndonjë vështirësi, ai sjell lumturi, gëzim, kënaqësi dhe qetësi shpirtit tonë. Zemra e agjëruesit është vazhdimisht e rehatshme dhe ndien ëmbëlsi duke realizuar adhurimet, duke lexuar Kuran dhe duke falë namaz nate.

5. Ata që nuk agjërojnë duhet t’i thërrasim që të dëgjojnë ligjërata të ndryshme prej hoxhallarëve të ndryshëm dhe të lexojnë materiale të llojllojshme rreth agjërimit dhe rëndësisë së agjërimit.

6. Nuk duhet t’i lejojmë vetes që të lodhemi dhe mërzitemi nga thirrja e atyre që nuk agjërojnë në agjërim. Përkundrazi, vazhdimisht duhet t’i thërrasim me fjalë të urta dhe të buta, duke u dhënë këshilla të mira dhe duke u lutur sinqerisht për ta që Allahu t’i udhëzojë dhe tua falë.

Allahun e lusim që të na dhuron sukses dhe të na forcojë në rrugën e drejtë! Amin!

Sh.P. Për ata që nuk besojnë dhe nuk agjërojnë duhet lërë bisedën rreth agjërimit dhe duhet folur me te rreth besimit në Zot, besimit në fenë Islame dhe dobisë prej zbatimit të rregullave Islame, sepse biseda rreth agjërimit para bisedës rreth besimit nuk do të sjell rezultate të dobishme.

 

Përktheu: Bekir Halimi

Burimi: http://islamqa.info/ar/ref/50745

primi sui motori con e-max
Comments | Add yours
 • Nuk ka komente

Leave your comments

Post comment as a guest

0
kushtet.
 1. Qendra për Studime Islame
 2. Tenzil Media
 3. ISLAMI, feja e Vërtetë!
 4. DijaOnline
 5. Krenaria
 • Fidan Musliu - Çfarë përfitojmë nga Ramazani - HUTBE
 • Ti je vetëm thirrës - Enis Rama
 • Çfarë shpreson agjëruesi - Enis Rama
 • Meditimi i ajettit 114 Sure Nisa - Enis Rama
 • Ramazani dhe ndryshimi - Enis Rama
 • Shembuj nga meditimi praktik i Kuranit - Enis Rama
 • Komentimi i 40 Haditheve të Imam Neveviut - LIVE - nga Hoxhë Enis Rama
 • Pozita e dijetarëve - Fadil Musliu - HUTBE
 • A je i përgatitur? - Enis Rama - HUTBE
 • 50 - Braktise atë që nuk të përket - Enis Rama
 • 09 - Si e njohe Zotin? - Enis Rama
 • 08 - Në prag të Ramazanit - Jahja Binaj & Enis Rama
 • Meditime në krijaturën e Allahut - Fadil Musliu - HUTBE
 • 49 - Hadithi 12 - Kështu ndikon Islami te besimtari - Enis Rama
 • Si ta ruajmë kualitetin e Ramazanit - Enis Rama
 • Drejt një Ramazani më cilësor - Enis Rama
 • 48 - Bindja e fortë i largon dyshimet - Enis Rama
 • 134 - El-Ehad - Ndikimi në jetën e besimtarit - Enis Rama
 • 133 - El-Ehad - Kuptimi dhe reflektimet - Enis Rama
 • Israja dhe MIraxhi - Enis Rama
 • Largimi nga të këqijat - Fadil Musliu - HUTBE
 • 47 - Çfarë po u lëmë atyre pas nesh - Enis Rama
 • 13 - Definimi i gënjeshtrës - Fadil Musliu
 • Keqkuptimi në fe - Fadil Musliu - HUTBE
 • Ibadeti në rrethana të ndryshme - Muhamed Dërmaku
 • 46 - Hadithi 11 - Biografia e transmetuesit Hasen ibn Ali ibn Ebitalib - Enis Rama
 • 07 - Shirku dhe llojet e tij - Enis Rama
 • 12 - Gënjeshtra - Fadil Musliu
 • 132 - Err-Rrakib - Ndikimi në jetën e besimtarit - Enis Rama
 • 131 - Err-Rrekib - Kuptimi dhe reflektimet - Enis Rama
 • 06 - Teuhidi dhe rëndësia e tij - Enis Rama
 • Obligimet ndaj fëmijëve pas lindjes së tyre - Fadil Musliu - HUTBE
 • 45 - Pengesat në pranimin e lutjes - Enis Rama
 • 130 - El-Kahar - Ndikimi në jetën e besimtarit - Enis Rama
 • 129 - El-Kahar - Kuptimi dhe reflektimet - Enis Rama
 • 07 - Shkaqet që ndikojnë në stabilitetin në fe - Jahja Binaj & Enis Rama
 • Edukimi ndaj fëmijëve para lindjes - Fadil Musliu - HUTBE
 • Drejt një namazi më cilësor - Enis Rama
 • 44 - Lidhja mes fitimit hallall dhe veprave të mira - Enis Rama
 • 11 - Dëmet e mendjemadhësisë - Fadil Musliu
 • 02 - Vlera e diturisë - Enis Rama
 • Vlera e ditës së xhuma - Fadil Musliu - HUTBE
 • [EMOCIONALE] Enis Rama - Sureja Kaf | Namaz Nate | 2014
 • Yasser Al Dossari - Sureja Ali Imran (۝130-۝143)
 • Maher Al Mueaqly - Sureja Ez-Zummer (۝53-۝75)
 • MAHNITËSE - Ajetet e Haxhit nga Shejh Idris Ebker
 • Dhikri gjatë daljes nga shtëpia - دعاء الخروج من المنزل
 • Sureja El-Muzzemmil - Muhammed Saleh ᴴᴰ
 • Një vepër me shumë nijete - Enis Rama
 • Si e mësoj Kur'anin Imam Shafiu - MREKULLI - Enis Rama
 • Recitim shumë i bukur i Kur'anit nga Saud Shuraim | 2014
 • Doktori i famshëm pranon ISLAMIN - Fatmir Latifi
 • Dhikri gjatë hyrjes në shtëpi - دعاء الدخول إلى المنزل
 • Kultura e Muslimanit - Enis Rama
 • Kur muslimanët e çliruan Qipron - Ekrem Avdiu
 • EMOCIONALE! Skenë nga Dita e Gjykimit - Enis Rama
 • Si shtohet JETA dhe PASURIA - Ahmed Kalaja
 • MOS e harrno Imanin - Islamin | Enis Rama
 • Dijetari dhe Papagalli - Fatmir Latifi
 • Tregim i padëgjuar më parë për Imam Buhariun - Enis Rama
 • TURP! Falesh e nuk i kupton fjalët në Namaz - MOTIVUESE ᴴᴰ
 • Çfarë kemi bërë që nuk po bie shi...?! - Fatmir Latifi
 • Çfarë dhurate i erdhi Hoxhës sa ishte i plagosur - Pjestarit të UÇK-së!
 • Surah Al-Kahf - Idris Abkar | English Translation ᴴᴰ
 • Surah Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas & Ayat Kursi - Nasser Al-Qatami ᴴᴰ
 • Sureja Fatiha, Ihlas, Felek, Nas & Ajeti Kursij - Naser El Kitami ᴴᴰ
 • Jepi përparsi asaj që Allahu i ka dhënë - Enis Rama
 • [EMOCIONALE] Abdulaziz Al Zahrani - Sureja Kaf
 • A lejohet mu fal në Banjo? - Enis Rama
 • Sexhdeja, kulmi i Përuljes dhe Kënaqësisë - Enis Rama | ۩
 • APEL për Imamët(Hoxhollarët) - Përgadituni para Xhematit !!
 • Pse je Musliman ? - Shumë e dobishme - Nouman Ali Khan
 • Duaja (Tregim emocionues) - Senad Ramadani
 • A janë njerëzit e pasur arrogant - Mufti Menk ᴴᴰ
 • [EMOCIONALE] Abdul Majeed Al Arkani - Sureja Zumer (۝53-۝75)
 • Hixhabi (Mbulesa Islame) - Enis Rama
 • Dashuria për këtë Botë ᴴᴰ
 • EMOCIONALE | Prindi mëkatar që hyri në Xhennet me duan e një Qobani !
 • Idris Ebker - El Fatiha,A'la,Kafirun,Ihlas (Namazi i Vitrit)
 • Mos të jetë Allahu i fundit në agjendën tënde - Enis Rama
 • Recitim shumë i bukur i Kur'anit nga Yasir El Dusari | 2013
 • Disa fjalë për Imam Ebu Hanifen - Enis Rama
 • Festat e Fundvitit dhe Festimi i tyre - Drew Carey
 • Urimi i Krishtlindjeve | Mufti Menk & Abu Musab ᴴᴰ
 • Mbajtja e Mus’hafit gjatë namazit – Shejh Feuzan
 • Ngjarje shumë e bukur nga jeta e Pejgameberit (ﷺ ) - Hoxhë Enis Rama
 • Histori shumë e bukur - Hoxhë Mustafa Terniqi
 • Shkaqet që sjellin disfaten e muslimanëve - Hoxhë Ismail Bardhoshi
 • Cila ishte dita më e veshtirë në jeten e Pejgamberit (ﷺ ) - Hoxhë Enis Rama
 • A e dini se Ramazani është muaji i fitorëve për muslimanët - Hoxhë Ismail Bardoshi
 • Kur Allahu i ndihmonë muslimanët?! - Hoxhë Ismail Bardhoshi
 • A e zhvleftëson agjërimin rrjedhja e hundëve -- Imam Albani
 • Ebu Duxhane në shtratin e vdekjes - Hoxhë Lulzim Susuri
 • Këshillë për të shqetësuarit dhe të brengosurit -- Shejh Suud esh Shurejm
 • Merr një shpërblim për secilin besimtar dhe besimtare - Abdurrezak el-Bedr
 • Përgjegjësia ndaj asaj që e fshehim brenda vetes - Shejh Khamis
 • Pjesëmarrja në një martesë të krishtere në Kishë -- Shejh Berrak
 • Gjenerali amerikan pranon Islamin përshkak të mrekullisë së Islamit - Hoxhë Enis Rama
 • Ngrënia dhe pirja nga harresa gjatë Ramazanit - Imam Ibnu Baz
 • Mospërfillje dhe zmbrapsje nga vlerat morale dhe etike - Ebu Is'hak el Huvejni
 • Një pamje e brendisë së Qabesë
 • Gjykimi i vizitës së vendeve që përmenden në biografinë e Profetit -- Shejh Feuzan
 • Shejh Shenkiti - Lumturia bashkshortore
 • Lutjet e pashpresa në xhehenem - Hoxhë Shefqet Krasniqi
 • Ja çfarë e shpëton besimtarin nga sprovat - Hoxhë Mustafa Terniqi
 • Hadith i veçantë vetëm për besimtarët - Hoxhë Mustafa Terniqi
 • A ka sprovë më të madhe se ajo e Dexhalit - Imam Albani
 • Hadith madhështor (Dy cilësi të cilat i don Allahu) - Hoxhë Mustafa Terniqi
 • Sekreti i pasurisë së Abdurrahmani ibn Aufit - Hoxhë Lulzim Susuri
 • Disa nga sprovat e Pejgamerit dhe shokëve të tij në Meke - Hoxhë Ismail Bardhoshi
 • A e dini çfarë ndikimi ka ushqimi hallall në vepra të mira - Hoxhë Enis Rama
 • A ka diçka që quhet "Salat Et-Teubeh" (Namazi i Pendimit) - Shejh Feuzan
 • Përgjigje të mençura nga Hasan el Basriu dhe Abdullah ibn Mubareku - Alaudin Abazi
 • Ngjarje interesante ( Mendimi i mirë për Allahun) - Hoxhë Lulzim Susuri
 • Si ndikon Imani e si ndikon mëkati në zemër?! - Hoxhë Enis Rama
 • Porosia e fundit (Namazin mos e leni) - Emocionale nga Irfan Salihu dhe Shefqet Krasniqi
 • A duhet të ketë myezini abdes për ezan - Shejh Feuzan
 • Disa lloje të fitneve që nuk i kuptojmë - Hoxhë Mustafa Terniqi
 • A është macja e zezë shejtan - Imam Albani
 • Si futet njeriu në fitne dhe nuk e kupton?! - Hoxhë Mustafa Terniqi
 • Kështu ishte Pejgamberi ynë (alejhi selatu ue selam) - Hoxhë Enis Rama
 • Përvojat e njerëzve të mençur - Hoxhë Enis Rama
 • Reflektime të pastërtisë në Islam - Hoxhë Lulzim Susuri
 • Kuptimi i fjalës: LA HAVLE VE LA KUVVETE IL-LA BIL-LAH - Hoxhë Enis Rama
 • Si ta kuptojmë menhexhin e selefit?! - Hoxhë Enis Rama
 • Nxitimi dhe injoranca në kohen e sprovave - Hoxhë Mustafa Terneqi
 • 03. Pengesat dhe sfidat e mesatarisë - Enis Rama
 • 02. Karakteristikat e Mesatarisë - Enes Goga
 • 01. Kuptimi i Mesatarisë - Llokman Hoxha
 • 03. Pasojat e Fitneve - Ekrem Avdiu
 • 02. Karakteristikat e Fitneve - Fadil Musliu
 • 01. Si e ka trajtuar Kurani dhe Hadithi fitnen - Alaudin Abazi
 • 04. Pyetje dhe përgjigje - Grup hoxhallarësh
 • 03. Manifestimi i dobësisë së imanit te besimtari - Enis Rama
 • 03. Komunikimi efektiv - Rashid Zylfiu
 • 02.  Reflektimi praktik i imanit në jetën e besimtarit - Ekrem Avdiu
 • 02. Rëndësia e bashkëpunimit, modat dje dhe sot - Ekrem Avdiu
 • 01.  Imani shtimi dhe pakësimi i tij - Muhamed Dermaku
 • 03. Angazhimet praktike të dijetarëve në evitimin e fitneve - Enis Rama
 • 02. Obligimet ndaj dijetarëve në kohën e sprovave - Alaudin Abazi
 • 01. Pasojat e injrancës në kohën e fitneve - Ekrem Avdiu
 • 28 - Mësim Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 27 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi HD
 • 26 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 25 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi HD
 • 24 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 23 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 22 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 21 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 20 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 19 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 18 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • Falja e namazit të sabahut në Xhaminë e Madhe - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 17 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 16 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • A është obligim agjërimin për femrën gjatë ciklit mujor?
 • E kam djalin për gjiri 5 muajsh, a e kam gjynah nëse nuk agjëroj?
 • Jamë 60 vjeçare, më është dobësuar memorja a e kam gjynah mos me u fal?
 • A e prishë agjërimin përdorja e qirit në zorrën e trashë?
 • Mendimi i Dr.Shefqet Krasniqit per filmin e Omerit r.a.
 • Kunati po e nxit burrin kundër meje dhe dëshirojnë mem nda, çfarë të veproj
 • Punoj 10 orë në ditë nganjëherë nuk po mundem të agjëroj, si të veproj?
 • Jame 77 vjeçare, i përdori 9 lloj baranave a e kam obligim agjërimin?
 • 15 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • Atmosfera e sabahut në Xhamine e Madhe - Prishtinë gjatë muajit Ramazan
 • 14 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 13 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 12 - Njeriut në varr i paraqitet cdo ditë vendi se ku do të shkoj, Xhenet apo Xhehnem
 • 12 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 11 - Cilësitë me të cilat njihen xhenetlitë dhe xhehnemlitë - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 11 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 10 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 9 - Fundi i dynjasë dhe tubimi i njerëzve në Ditën e Kijametit
 • 10 - Vështirësitë e Ditës së Kijametit - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 8 - Therrja e vdekjes - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 7 - Polemika mes Xhenetit dhe Xhehnemit - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 9 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 8 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • Ramazani, muaji i kthesës - Dr. Shefqet Krasniqi
 • 7 - Mësime Profetike - Dr. Shefqet Krasniqi
 • Dr. Shefqet Krasniqi (në Radio Kosova e Lirë) 01.07.2014
 • [ 03.07.2014 ] Emisioni "Rruga e ndriçuar" me Dr. Shefqet Krasniqi
 • 06 - Përshkrimi i Xhehnemit 1 - Dr. Shefqet Krasniqi
 • Shëndetësi
 • Teknologji
 • Gjuhë Shqipe
11.11. 2013 nga: Samantha Davis (NaturalNews) Pavarësisht nga hezitimi i disa gjigantëve farmaceutikë dhe disa mjekëve të...
Shkencëtarët kanë vendosur lidhjen midis duhanit që pihet në prani të fëmijëve dhe sëmundjeve të frymëmarrjes kur ata...
Era e këmbëve shpesh është një problem po thuajse i pazgjidhshëm për shumë persona. Ndoshta ju keni provuar me...
Më shumë se 3 milionë vdekje në botë kanë ardhur nga konsumimi i alkoolit në vitin 2012, dhe Evropa është vendi me...
Studentët nga Lidhja studentore DECA që ditë më parë ftuan çmimin për projektin më të mirë “Aplikacioni Android” nga...
Në fillim të viteve 90-ta filluan të paraqiten edhe uebfaqet e para në internet, që përmbanin tekst dhe aty këtu...
Përdorimi i kompjuterëve, laptopëve, celularëve inteligjentë dhe i pajisjeve elektronike për komunikim rritet dita...
Të zënë në një betejë të egër në tregun e smartfonëve, gjiganti jug-korean, Samsung, paraqiti gjeneratën e fundit, që...
Lidhori 'që' është më popullori dhe më i vjetri ndër lidhorët e shqipes. Sipas mendimit më të mbështetur, ai është...
Gjuha dhe format e të folurit, me të cilat të rinjtë e Kosovës komunikojnë në rrjetet sociale, janë krejtësisht jashtë të të...
Ndër fjalët që më së shumti përdoren në të folurit e përditshëm të njerëzve është pasthirrma që shpreh falënderim a...
Gjuhëtari austriak Joachim Matzinger në një ligjëratë në Fakultetin e Historisë e Filologjisë pohon tezën e cila njeh...

Galeria

Na ndiqni në Facebook

Na ndiqni në Twitter

Na ndiqni në Facebook