Hapa magjik për bashkëshortësi të lumtur

Si ta përvetësosh burrin tënd?

Ja disa këshilla të shtrenjta që të bëjnë të lumtur:

1- Vendose bashkëshortin në epiqendër të vëmendjes dhe dashurisë.

2- Dhuroja atij ngrohtësinë dhe butësinë , por ke kujdes që të mos zhytet.

3- Ëmbëlsoje me buzëqeshje.

4- Lëviz temperamentin me lugën e qetësisë.

5- Gjykoje me besim.

Por, mos i harro edhe 5 erëzat:

1- Mos e debato.

2- Mos polemizo.

3- Mos e tepro me buzëqeshje para tij!

4- Mos e qorto!

5- Mos kërko!

Përktheu: Valdet Kamberi