Askush nuk është si Allahu

Askush nuk është si Allahu

Allahu ka krijuar qiellin dhe kodrat.

A e ka bërë këtë gjë edhe ndokush tjetër?

Jo! Askush nuk është si Allahu.

 

 

Allahu na i dha nënat dhe baballarët tanë dhe na i dha vëllezërit dhe motrat tona.

A e ka bërë këtë gjë edhe ndokush tjetër?

Jo! Askush nuk është si Allahu.

 

 

Allahu na bëri të shëndetshëm dhe na i dha sytë dhe veshët.

A e ka bërë këtë gjë edhe ndokush tjetër?

Jo! Askush nuk është si Allahu.

 

 

Allahu është lart mbi qiell.

Allahu është mbi çdo gjë.

SubhanAllah!

A ka edhe diçka tjetër që është aq lart?

Jo! Askush nuk është si Allahu.

 

 

 

Pyetje:

A është ndokush si Allahu? (Jo, askush nuk është si Allahu.)

A i ka krijuar ndokush tjetër kodrat? (Jo, askush tjetër.)

A është Allahu shumë lart? (Po, gjithsesi.)

A është Allahu mbi çdo gjë? (Po, gjithsesi.)

(*) A është Allahu në këtë vend? (Jo, Allahu është mbi qiell.)

(*) A është babai yt si Allahu? (Jo, assesi!)

(*) Kush është si Allahu? (Askush!)

 

Burimi: Al-tamhid.net

Nga gjermanishtja: Jusuf Kastrati