3 fakte pse homoseksualizmin duhet trajtuar si shthurje

Fakti HISTORIK: Rastet e para të homoseksualizmi, sipas Kur'anit (El-A'rafe: 80; El-Ankebut: 28) për herë të parë janë shënuar në popullin e Lutit a.s.

Fakti SHKENCOR: Këtë vit është publikuar një raport shkencor sipas të cilit njeriu nuk lind homoseksual por bëhet. Për këtë shkak, homoseksualizmi konsiderohet sëmundje.

"...shkencërisht nuk ekziston asnjë gjen përgjegjës për homoseksualitetin. Shkencëtarët kanë renditur një sërë faktorësh që ndikojnë tek personat homoseksualë siç janë ambienti ku jetojnë, shoqëria, dhe mentaliteti. Në ADN nuk ekziston një gjen përcaktues për orientimin seksual, por të gjithë njerëzit janë biseksualë që në lindje, thjesht është zgjedhja e tyre në jetë se cilën gjini preferojnë më tepër./" (http://opinion.al/homoseksual-lind-apo-behesh-shkencetaret…/)

Fakti MORAL: Homoseksualizmi, duke qenë se historikisht nuk ka lindur me njeriun dhe shkencërisht nuk është natyrshmëri, atëherë konsiderohet shthurje dhe degjenerim.


Dr. Sedat Islami


Revista Shembulli