Gomarët e njohin njëri-tjetrin

 

Një njeri kaloi kah Esh’abi, i cili po e ngrehte gomarin e tij dhe i tha duke u mahitur:

“Gomarin tënd po e njoh, por ty nuk po të njoh!” Ky ia ktheu:

“S’është çudi, sepse gomarët e njohin njëri-tjetrin.”

 

 

 


Revista Shembulli