A e dini kush është femra muslimane ?!

Ajo…

Që Allahun ka pranuar për Zot.

Që Muhamedin, paqja qoftë mbi të, ka pranuar për Pejgamber.

Që Kuranin ka marr për argument .

Që Hadixhen ka marr për shembull.

Që Xhenetin ka caktuar si qëllim të saj.

Që turpin ka marr si moral.

Që kur e dëgjon ezanin e fal namazin.

Që imani i saj është fshehtësia e fatbardhësisë së saj.

Që kur bie nata, ngrihet dhe lutet tek Allahu .

Që kur dashuron, e dashuron bashkëshortin e saj.

Që kur e shikon, vëren dritën në fytyrën e saj.

Që zemrën e ka të ndërtuar nga të përmendurit e Allahut.

 

Përktheu: Valdet Kamberi