Namazi, Namazi, Namazi...

Vëlla i nderuar! Motër fisnike!

Nëse e humbë pasurinë, ndihmohu me Namaz.

Nëse të vdes fëmija , ndihmohu me Namaz.

Nëse grindesh me bashkëshorten, ndihmohu me Namaz.

Nëse nuk gjen punë, ndihmohu me Namaz.

Nëse të godet ndonjë fatkeqësi, ndihmohu me Namaz.

Nëse nuk e kupton ndonjë ajet të Kuranit, ndihmohu me Namaz.

Nëse nuk e kujton ndonjë hadith , ndihmohu me Namaz.

Nëse nuk ke shije të mirë, ndihmohu me Namaz.

Nëse në zemrën tënde gjen ngushtim, ndihmohu me Namaz .

Nëse ikin njerëzit nga ti, ndihmohu me Namaz.

Nëse lotët e tu nuk rrjedhin nga frika e Allahut, ndihmohu me Namaz.

Nëse të keqtrajtojnë njerëzit, ndihmohu me Namaz.

Allahu ka thënë: “ ndihmohuni me durim dhe namaz…”.

 

Përktheu: Valdet Kamberi


Revista Shembulli