Shfrytëzojeni Dimrin!

Ka thënë i Dërguari i Allahut [paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të!]:
“الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة

Agjërimi në dimër është pre (plaçkë, leverdi) e freskët!” (Hadithin e transmeton Imam Ahmedi ndërsa Albani vlerëson se është hasen.)

Hitabiu, në koment të pjesës ‘…pre e freskët!’ ka thënë: (është pre) e lehtë për arsye se agjëruesi është kursyer nga etja e madhe.

Omeri [Allahu qoftë i kënaqur me të!] ka thënë: Dimri është plaçka e adhuruesve.

Ibni Mes’udi [Allahu qoftë i kënaqur me të!]: Mirëseardhje dimrit! Në të zbret bereqeti (mirësia), nata zgjatet për namaz ndërsa dita shkurtohet për agjërim.

Hasan Basriu [Allahu e mëshiroftë!] ka thënë: Sa kohë e mirë është dimri për besimtarin! Nata e tij zgjatet, e ai falet, ndërsa dita shkurtohet, e ai agjëron!

Jahja Ibn Muadhi [Allahu e mëshiroftë!] ka thënë: Nata është e gjatë, por mos e shkurto me gjumin tënd, Islami është i pastër, por mos e njollos me mëkatet tua!

Dr. Ejmen Salih
Përshtati: Sedat Islami