Dymbëdhjetë rregullat e të ushqyerit

Katër nga ato janë obligim, katër të tjera janë sunet dhe katër janë nga edukata.

Obligim:
 -Të fillosh me bismilah
 -Ushqimi të jetë hallall
 -Të jesh i kënaqur me atë që ke përpara prej ushqimit
 -Falënderimi për dhuntinë

Sunet:
 -Drejtimi këmbës së djathtë dhe ulja mbi të majtën
 -Ngrënia para vetës
 -Ngrënia me tre gishtërinjtë e dorës se djathtë (nëse ushqimi është prej atyre ushqimeve që hahet me dorë)
 -Lëpirja e gishtërinjve në fund të ushqimit

Nga edukata:
 -Pastrimi i duarve para dhe pas ushqimit
 -Ngrënia me kafshata te vogla
 -Përtypja e ushqimit
 -Të mos shikojmë në fytyrat e atyre që i kemi përballë

Hasan El - Basri- Allahu e mëshiroftë.
Përktheu: Valdet Kamberi