Funksionet dhe veçoritë e gjuhës

Funksionet e gjuhës

1. Realizimi i marrëdhënieve ndërmjet individëve të një shoqërie.

2. Ruajtja e identitetit kombëtar dhe lidhja ndërmjet bijve të atij kombi.

3. Ruajtja e trashëgimisë, kulturës dhe traditave kombëtare.

 

4. Përhapja e fesë, sqarimi i rregullave të saja dhe ruajtja e saj.

5. Të menduarit dhe shprehja e ndjenjave dhe emocioneve.

6. Të mësuarit dhe mësimdhënia.


Veçoritë e gjuhës

1. Gjuha është e përbërë nga simbole të cilat tregojnë gjësende të caktuara.

2. Gjuha është dukuri njerëzore.

3. Gjuha është dukuri shoqërore tradicionale.

4. Gjuha është instinkt natyror i fshehur në mendjen e çdo njeriu që nga lindja e tij, dhe njëkohësisht, fitohet nga ambienti në të cilit jeton dhe edukohet.

5. Gjuha është sistem i përpiktë i përbërë nga disa rregulla të caktuara.

6. Gjuha është e plotë.

7. Gjuha është e gjallë dhe zhvillohet vazhdimisht.

8. Çdo gjuhë ka rregullat e saja të veçanta, edhe pse ato kanë ngjashmëri në elementet thelbësore të tyre.

9. Gjuha është pasqyrë e cila tregon kulturën e shoqërisë që e flet atë gjuhë.


 

Shembulli.com