Biseda mes Ubejd ibën Umejrit dhe gruas joshëse

Përcillet nga Ebu Abudullahu se ka thënë: “Njëherë, një grua e bukur në Meke, e cila ishte e martuar shikonte një ditë fytyrën e saj në pasqyrë dhe i thoshte burrit të saj: “A mendon se ka njeri që e sheh fytyrën time të bukur dhe nuk magjepset nga ajo?”

Ndërsa burri i tha asaj: “Po.”

Ajo tha: “Kush ashtu?”

Burri tha: “Ubejd ibën Umejri.”

Gruaja kërkoi leje nga burri i saj që ta provokojë atë dhe ai i dha leje.

Ajo i erdhi Umejrit sikur dëshironte ta pyeste atë për ndonjë çështje fetare dhe u skajuan në një qosh të xhamisë në të cilën gjendet Qabeja. Atëherë, ajo zbuloi fytyrën e saj magjepse, kurse Umejri i tha: “Oj robëreshë e Allahut!”

Ajo i tha: “Jam sprovuar me ty (jam dashuruar në ty), andaj mendo për këtë çështje!”

Ai tha: “Do të të pyes diçka, e nëse më përgjigjesh sinqerisht do të mendoj për këtë çështje.”

Ajo tha: “Do të përgjigjem sinqerisht në të gjitha pyetjet tua.”

Ai tha: “Pa më thuaj, kur të vijë meleku i vdekjes për të ta marrë shpirtin, a do të dëshiroje të të përgjigjesha në kërkesën tënde?”

Ajo tha: “Jo për Allahun.”

Ai tha: “Të vërtetën e the.”

Atëherë, ai tha: “Kur të futesh në varr dhe të të ulin melekët për të të marrë në pyetje, a do të dëshiroje të të përgjigjesha në kërkesën tënde?”

Ajo tha: “Jo për Allahun.”

Ai tha: “Të vërtetën e the.”

Atëherë, ai tha: “Kur njerëzve t’u jepen librat e tyre, ndërsa ti nuk e di se a do të të jepet libri në dorën e djathtë apo në të majtën, a do të dëshiroje të të përgjigjesha në kërkesën tënde?”

Ajo tha: “Jo për Allahun.”

Ai tha: “Të vërtetën e the.”

Atëherë, ai tha: “Kur të sillen peshoret dhe të të vijë rendi ty, ndërsa ti se di a do të rëndohen veprat tua të mira apo do të jenë të lehta, a do të dëshiroje të të përgjigjesha në kërkesën tënde?”

Ajo tha: “Jo për Allahun.”

Ai tha: “Të vërtetën e the.”

Atëherë, ai tha: “Kur të dalësh para Allahut për të dhënë llogari, a do të dëshiroje të të përgjigjesha në kërkesën tënde?”

Ajo tha: “Jo për Allahun.”

Ai tha: “Të vërtetën e the.”

Atëherë, ai tha: “Frikësoju Allahut, oj robëreshë e Allahut! Allahu, vërtet të ka begatuar me shumë të mira.”

Atëherë, ajo u kthye te bashkëshorti i saj, kurse ai e pyeti atë: “Ç’bëre?”

Ajo iu përgjigj duke thënë: “Sa i guximshëm që je dhe sa të guximshëm që jemi (e tha këtë në mënyrë nënçmuese)!”

Pas kësaj dite, ajo vazhdimisht falte namaz, agjëronte dhe bënte adhurim ndaj Allahut. Kurse, burri i saj thoshte: “Çfarë i bëra Ubejd ibën Umejrit që ma prishi gruan? Çdo natë ishte nuse, kurse ai e shndërroi atë në murgeshë.””[1]

 

Përktheu: Jusuf Kastrati

Marrë nga libri: “Ed-delil el’ilmi lil-hiuar el-benna’” – Ahmed El-Mezjed[1]El-munteka min dhemmi el-heua” – Ibën Xheuzi (fq.121, 122).


Revista Shembulli