Biografia e Iblisit

Emri: Iblis

Vendi: Zemrat e të shkujdesurve

Bashkëpunëtorët: Tagutët (çdokush që adhurohet përveç Allahut dhe është i kënaqur me atë adhurim)

Vendi i përhershëm: Xhehenemi, sa vend i keq është ai

Pozita: Mëkatar i shkallës së parë

Regjionet: Aty ku nuk përmendet emri i Allahut

Udhëtimi: Nëpër devijime

Pasuria kryesore: Dëshirat

Vendqëndrimi: Tregjet

Armiqtë e udhëtimit: Muslimanët

Argumenti: Vegimi

Motoja e punës: Dyfytyrësia zotëria i virtyteve

Rrobat e punës: Të gjitha ngjyrat si kameleon, e ndërron ngjyrën në çdo vend

Bashkëshortja e kësaj bote: Të zhveshurat

I do: Të shkujdesurit ndaj përmendjes së Allahut

E pengon: Kërkimi falje Allahut

Shkrimi i tij: Tatuazhi

Shtëpia e tij: Nevojtorja

Cilësia e tij: I luhatshëm, ndërron në bazë të interesit

Paraqitja e tij e parë: Ditën kur kundërshtoi t’i bie në sexhde Ademit

Kolegët e tij: Dyfytyrëshat

Burimi i furnizimit: Pasuria e ndaluar

Dhoma e punës: Vendet e ndyra dhe vendet ku bëhen mëkate

Shërbimi i tij: Urdhëron për keq dhe josh njerëzit në të

Urdhrat e tij: Urdhëron për gjëra të ndyra

Feja: Kufri (mohimi i Zotit)

Profesioni: Drejtor i përgjithshëm i atyre që e kanë fituar hidhërimin e Zotit dhe i të humburve.

Kohëzgjatja e shërbimit: Deri në Ditën e Gjykimit

Drejtimi i udhëtimit: Rruga e xhehenemit

Fitimi nga tregtia: Hiri dhe pluhuri

Hobi: Humbja dhe devijimi

Miku gjatë udhëtimit: Ai që hesht ndaj së vërtetës

Dëshira e tij: Që të gjithë njerëzit ta mohojnë Zotin

Mjeti i udhëtimit: Gënjeshtra

Përfundimi i tij: Në ditën e kohës së caktuar

Puna më e mirë për të: Homoseksualizmi dhe shkatërrimi

Aparati i komunikimit: Përgojimi, bartja e fjalëve dhe spiunimi

 

Marrë nga libri: “IBLISI, ligjëruesi i xhehenemit” - Ahmed bin Salim Badvilani

Përktheu: J. KastratiRevista Shembulli