Namazi i natës

Kur flasim për namazin e natës, disa njerëz mendojnë se duhet falur 11 rekate, të lexosh 5 xhuze dhe të falesh 2 apo 3 orë.

Çështja është më e thjeshtë se kaq, sikur ti të falesh qoftë edhe një rekat të vetëm, vetëm një, në të cilën lexon suretul-ihlas (Kulhuvallahun) kjo llogaritet namaz nate dhe kështu shkruhesh tek Allahu prej atyre që falen natën!

Në ditën e Gjykimit në mesin e emrave të atyre që janë falur natën, ti do të gjesh emrin tënd, edhe pse ti nuk ke falur më shumë se një rekat.

Çka sikur të kishe falur 3 apo më shumë!!!

Me rëndësi është që të paktën mos të kalojë nata pa falur namazin e vitrit.


Shejh Muhamed Arifi

Përshtati: Valdet Kamberi


Revista Shembulli