Fale namazin, që ta fitosh Xhenetin

Ajet kuranor

Allahu i Madhërishëm thotë:

﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي١٤﴾

"Me të vërtetë, Unë jam Allahu, s’ka zot tjetër përveç Meje, prandaj, vetëm Mua më adhuro dhe kryej faljen për të më kujtuar Mua!" (Kurani, 20:14)

Thënie profetike

I Dërguari i Allahut, Muhamedi ﷺ, ka thënë:

"Allahu ia ka bërë detyrë Vetes të fusë në Xhenet këdo që beson në Allahun dhe në të Dërguarin e Tij, që e fal namazin dhe e agjëron Ramazanin."

[E shënon Buhariu.]

Urtësi

Ibn Kajimi ka thënë: "Fshehtësia, shpirti dhe thelbi i namazit qëndron në kthimin e robit drejt Allahut me tërë qenien e tij. Ashtu siç nuk bën që robi teksa është në namaz ta largojë fytyrën nga kibla e ta kthejë në ndonjë anë tjetër, po ashtu nuk bën që ta kthejë zemrën nga dikush tjetër pos Allahut."

Kam turp të falem (!)

Ai që meriton më së shumti të kemi turp prej Tij pa dyshim që është Zoti ynë, i Cili na ka premtuar se, po qe se e falim namazin, do të na fusë në Xhenet, ku ka gjëra që syri s'i ka parë, veshi s'i ka dëgjuar e as që mund t'i marrë me mend dikush. Rrjedhimisht, ne duhet të turpërohemi nga Krijuesi ynë dhe ta falim namazin. Së këndejmi, në mes tjerash, turpemadh është pikërisht ai që s’falet.

Këshillë

Falu, që ta fitosh Xhenetin dhe të shpëtosh nga Zjarri!


Përgatiti: Hoxhë Jusuf Kastrati


Revista Shembulli