Pengesat që ia vë shejtani njeriut

Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem thotë:

“Shejtani i del njeriut në rrugët e tija. I del para në rrugën e Islamit e i thotë: do të bëhesh mysliman dhe do ta braktisësh fenë tënde dhe të prindërve e gjyshërve? Njeriu e kundërshton dhe bëhet mysliman. Pastaj i del para në rrugën e hixhretit e i thotë: do të shpërngulesh dhe do të lësh tokën dhe qiellin tënd. Shembulli i muhaxhirit është sikur shembulli i kalit në gjatësi. Njeriu nuk e dëgjoi dhe u shpërngul. Pastaj i doli në rrugën e xhihadit e i tha: do të bësh xhihad, kurse xhihadi të lodh shpirtin dhe të harxhon pasurinë. Në luftë vret dhe vritesh, e pastaj të martohet gruaja dhe të ndahet pasuria. Ai nuk e dëgjoi dhe shkoi në luftë. Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, tha: kush i bën këto gjëra e meriton që Allahu ta fusë në Xhenet, kush vritet e meriton që Allahu ta fusë në Xhenet, kush fundoset, e meriton që Allahu ta fusë në Xhenet dhe atë që e rrëzon deveja dhe vdes e meriton që Allahu ta fusë në Xhenet”. (Sahih, Nesaiu dhe të tjerët).

إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ، فقعد له بطريق الإسلام فقال : تسلم وتذر دينك ، ودين آبائك ، وآباء أبيك ؟ فعصاه فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة فقال : تهاجر وتدع أرضك وسماءك ، وإنما مثل المهاجر ، كمثل الفرس في الطول؟ ، فعصاه فهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد فقال : تجاهد فهو جهد النفس والمال ، فتقاتل فتقتل ، فتنكح المرأة ، ويقسم المال ؟ فعصاه ، فجاهد . فقال رسول الله : فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل ، أن يدخله الجنة ، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل ، أن يدخله الجنة ، وإن غرق كان حقا على الله ، أن يدخله الجنة ، أو وقصته دابته ، كان حقا على الله ، أن يدخله الجنة .

Bekir Halimi


Revista Shembulli